Zafałszowane jajka trafiły do sklepów. Producent wkleił jajo... w mapę Polski

Zafałszowane jajka trafiły do sklepów. Producent wkleił jajo... w mapę Polski

Dodano: 
Jajka
Jajka Źródło:Shutterstock / Sunlight_s
Jajka przeterminowane, jajka z zafałszowaną datą przydatności albo niewłaściwie oznaczona metoda chowu kur. Takie jaja były sprzedawane w polskich sklepach. Jeden z producentów z kolei w oryginalny sposób przerobił znak graficzny oznaczający polskie produkty.

Wyniki kontroli jaj przedstawiła Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Większość skontrolowanych jajek spełniała wszystkie wymogi, jednak niemal w co piątej partii jaj stwierdzono jakieś nieprawidłowości, najczęściej związane z wprowadzaniem konsumentów w błąd.

Przeterminowane jaja i nieprawidłowe oznaczenia chowu kur

IJHARS dokładnie wylicza, jakie nieprawidłowości stwierdzono m.in. w przypadku złego oznakowana jaj. To przede wszystkim:

  • nieprawidłowe dane dotyczące daty minimalnej trwałości lub ich brak,
  • nieprawidłowe informacje dotyczące metody chowu kur lub ich brak,
  • brak danych lub nieprawidłowe dane producenta lub podmiotu wprowadzającego jaja do obrotu, brak kodu producenta na jajach, brak kodu zakładu pakowania jaj, brak objaśnienia oznaczenia kodu producenta na opakowaniu,
  • brak informacji przy sprzedaży jaj luzem, dotyczących: klasy jakości, klasy wagowej, metody chowu, objaśnienia oznaczenia kodu producenta i daty minimalnej trwałości,
  • nieprawidłowo wskazana klasa wagowa jaj lub jej brak,
  • nieprawidłowe informacje o warunkach przechowywania lub ich brak,
  • brak wskazania numeru partii produkcyjnej jaj, brak wskazania lub nieprawidłowy weterynaryjny numer identyfikacyjny,
  • zastosowanie szaty graficznej sugerującej inny chów niż deklarowany klatkowy,
  • nieprawidłową i niepełną informację dotyczącą wartości odżywczej,
  • nieprawidłowe zastosowanie znaku graficznego „PRODUKT POLSKI”, przez umieszczenie w kwadracie na białym tle mapy polski w kolorze biało-czerwonym, a w niej przekrojone na pół jajko z zapisem na górze – Produkt Polski.

Jak podaje IJHARS, jednocześnie w przypadku 6 partii stwierdzono sprzedaż jaj po przekroczeniu daty minimalnej trwałości. Informacja ta została przekazana do sanepidu.

Posypały się kary dla producentów i sprzedawców

Po kontroli jakości jaj wojewódzcy inspektorzy JHARS wydali ogółem 16 decyzji administracyjnych nakładających kary pieniężne na łączną kwotę 10 850 zł, w tym 2 decyzje za wprowadzenie do obrotu wyrobów zafałszowanych. Ponadto, inspektorzy wydali m.in. 8 decyzji zakazujących wprowadzenia do obrotu jaj niespełniających wymagań jakości handlowej.

Kontrolą objęte były 142 sklepy, stragany i stoiska.

Czytaj też:
Groźna toksyna w napoju z Lidla. Produkt jest wycofywany ze sklepów
Czytaj też:
Łyżki z Action wycofywane przez sanepid. Zawierają zagrażające zdrowiu substancje


Źródło: smaki.pl, IJHARS