Niemcy domagają się uporządkowania rynku ekomięsa

Niemcy domagają się uporządkowania rynku ekomięsa

Dodano:   /  Zmieniono: 
Fot. Stock xchng.hu
Niemcy wezwały Unię do stworzenia bazy danych dostawców produktów mięsnych posiadających certyfikaty producentów żywności ekologicznej - podaje FAMMU/FAPA. Niemieckie władze są zaniepokojone rosnącą liczbą przypadków fałszowania oznakowań ekologicznych produktów mięsnych.
Bazy pozwalałaby na bieżąco monitorować sytuację poszczególnych producentów. Znaleźliby się w niej na przykład producenci, którzy nie zdołaliby uzyskać odpowiednich świadectw, a gdyby ktoś takie świadectwo utracił, odnośna informacja natychmiast pojawiałaby się w systemie.

Obecnie istnieje duże pole do nadużyć. Brak obligatoryjnego wymogu prowadzenia takich baz danych powoduje, że nie wszyscy je prowadzą, a niektórzy inspektorzy nie chcą udostępniać ich zawartości. Dochodzi do fałszerstw świadectw.

Proponowane przez naszego zachodniego sąsiada stworzenie baz danych wyeliminowałyby nadużycia, jakimi jest sprzedawanie przez niektórych producentów  konwencjonalnych produktów mięsnych jako ekologicznych.

em, Portal Spożywczy.pl
 

Czytaj także