Mleko od klonowanych zwierząt bezpieczne, ale...

Mleko od klonowanych zwierząt bezpieczne, ale...

Dodano:   /  Zmieniono: 
Fot. Stock xchng.hu
Można pić mleko pochodzące od klonowanego bydła i jego potomstwa. Jest ono bezpieczne – uznano na otwartym spotkaniu Komitetu Doradczego Agencji Norm żywienia (FSA) ds. Transgenicznej żywności i Procesów (ACNFP).
Zdaniem ekspertów, dotychczasowe badania na klonowanych zwierzętach stanowią wystarczającą podstawę, by stwierdzić, że mleko od zwierząt klonowanych nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka. Badania  te wykazały żadnych różnic w składzie i właściwościach pomiędzy mięsem i mlekiem od tradycyjnych zwierząt a tych sklonowanych. Na tej podstawie eksperci ocenili, że jest mało prawdopodobne, aby ich konsumpcja była niebezpieczne.  Dodali, że ewentualne różnice pomiędzy bydłem tradycyjnym a transgenicznym, najprawdopodobniej znikają od drugiego pokolenia.

Komisja zastrzegła jednak, że badania składu mleka i mięsa są stosunkowo ograniczone i należałoby przeprowadzić szersze badania na temat wpływu hodowli w różnych warunkach środowiskowych na mleko i mięso. Jeśli te produkty pojawiłyby się kiedyś w masowej sprzedaży, powinny być specjalnie oznakowane, tak by klient wiedział, że ma do czynienia z mięsem czy mlekiem klonów – dodali członkowie komitetu.

em, mleczarstwo.com
-

Czytaj także