Polacy lubią alkohol

Polacy lubią alkohol

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. sxc.hu Źródło: FreeImages.com
Ponad trzy czwarte (76 proc.) dorosłych Polaków nie stroni od alkoholu, przy czym dwie trzecie (65 proc.) twierdzi, że pije czasami, co dziewiąty (11 proc.), że często, a ponad jedna piąta badanych (22 proc.) deklaruje abstynencję - wynika sondażu CBOS. Największą grupę lubiącą alkohol stanowią mężczyźni, a najwięcej abstynentów jest wśród kobiet.
Według CBOS, w ciągu ostatnich trzynastu lat zwiększyła się o 6 pkt. proc. grupa abstynentów, zmalał zaś o 4 pkt. odsetek tych, którzy rzadko piją alkohol. Na sięganie po alkohol - w ocenie CBOS - silnie wpływa płeć ankietowanych. Pije go przeważająca większość (84 proc.) mężczyzn, natomiast wśród kobiet prawie jedną trzecią (30 proc.) stanowią abstynentki.

Zdaniem CBOS, istotną rolę w sięganiu po alkohol odgrywa też wiek. Relatywnie najwięcej pijących alkohol jest wśród najmłodszych respondentów (89 proc.). Wśród badanych, którzy nie ukończyli 55 roku życia, przynajmniej ośmiu na dziesięciu pije alkohol czasem. Odsetek ten jest niższy w grupie osób w wieku 55-64 (72 proc.), a najniższy wśród najstarszych ankietowanych (49 proc.).

Z badań CBOS wynika, że najczęściej spożywanym alkoholem jest piwo (52 proc. wskazań wśród deklarujących picie alkoholu). W ciągu ostatnich trzech lat jego popularność jeszcze wzrosła. W ocenie CBOS, warto zaznaczyć, że o ile wino, które należy do relatywnie często spożywanych alkoholi (21 proc.), wskazuje w zasadzie tyle samo osób co trzy lata temu, o tyle popularność wódki w tym okresie wyraźnie zmalała (z 24 proc. do 17 proc.). Nie zmieniła się grupa osób sięgających po alkohole wysokogatunkowe (6 proc.)

Z analiz CBOS wynika, że preferencje w wyborze rodzaju alkoholu zależą od płci i wieku. Piwo jako najczęściej spożywane wskazuje większość mężczyzn deklarujących picie alkoholu (70 proc.) i niespełna jedna trzecia kobiet (30 proc.). Odwrotnie jest w przypadku wina. Cieszy się ono znacznie większą popularnością wśród kobiet (38 proc.) niż wśród mężczyzn (6 proc.).

Według CBOS, ponad jedna trzecia deklarujących picie alkoholu (36 proc.) przynajmniej raz w tygodniu pije piwo, przy czym co dwudziesty (5 proc.) codziennie. Niemal co trzeci (32 proc.) sięga po ten napój od jednego do trzech razy w miesiącu, a mniej więcej co piąty (19 proc.) jeszcze rzadziej. Stosunkowo niewielu jest badanych, którzy piją alkohol, ale nigdy nie sięgają po piwo (12 proc.).

Przynajmniej raz w miesiącu pije wino co czwarty badany (27 proc.), a wódkę - co trzeci (32 proc.). Wina w ogóle nie pije jedna czwarta ankietowanych (24 proc.), a wódki - jeszcze mniejsza grupa (15 proc.). Najrzadziej spożywane są inne mocne alkohole, jak koniak czy whisky. Najwięcej osób (26 proc.) twierdzi, że zdarza im się je pić raz w roku, a 40 proc. stroni od nich całkowicie.

PAP, ps

 

Czytaj także